Les Comissions Informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament, de caràcter permanent, que tenen per funció l'estudi i dictamen previ dels assumptes que se sotmeten a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació d'aquest.

Els membres d'aquestes comissions comptaran amb vot ponderat.

 

LEGISLATURA 2023-2027

Per acord de Ple de data 4 de juliol de 2023 es van crear les següents comissions i la seva composició:  (pendent del nom dels representants dels grups)

Àrea de Serveis Centrals

President: l'Alcalde o el regidor delegat cap de l'àrea. 

Membres:

 • 1 representant del Grup Municipal d'ERC
 • 1 representant del Grup Municipal del PSC
 • 1 representant del Grup Municipal de SUMEM PER LLINARS
 • 1 representant del Grup Municipal de FER POBLE AMUNT
 • 1 representant del Grup Municipal del MALL
 • 1 representant del Grup Municipal de JUNTS per Llinars

 

Àrea de Serveis Personals

President: l'Alcalde o el regidor delegat cap de l'àrea

Membres:

 • 1 representant del Grup Municipal d'ERC
 • 1 representant del Grup Municipal del PSC
 • 1 representant del Grup Municipal de SUMEM PER LLINARS
 • 1 representant del Grup Municipal de FER POBLE AMUNT
 • 1 representant del Grup Municipal del MALL
 • 1 representant del Grup Municipal de JUNTS per Llinars

 

Àrea de Serveis Territorials

President: l'Alcalde o el regidor delegat cap de l'àrea

Membres:

 • 1 representant del Grup Municipal d'ERC
 • 1 representant del Grup Municipal del PSC
 • 1 representant del Grup Municipal de SUMEM PER LLINARS
 • 1 representant del Grup Municipal de FER POBLE AMUNT
 • 1 representant del Grup Municipal del MALL
 • 1 representant del Grup Municipal de JUNTS per Llinars

 

 

Darrera actualització: 06.07.2023 | 11:22