Territori i Sostenibilitat

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

POUM

El Ple de 19 d'octubre de 2020 va aprovar inicialment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

La documentació relativa al POUM es troba en exposició pública i la podeu consultar a continuació.
En cas que necessiteu ampliar la informació o algun tipus d'assessorament podeu trucar al departament d'Urbanisme (Ca l'Alemany) al telèfon 93 841 27 50 - extensió 2 i demanar cita prèvia.

1. Memòria.
2. Normes urbanístiques - Annexes.
3. Atles de la informació urbanística de Llinars del Vallès.
4. Plànols d'ordenació urbanística.
5. Memòria social.
6. Estudi ambiental estratègic.
7. Estudi d'avaluació de la mobilitat generada.
8. Catàleg de béns a protegir del municipi de Llinars del Vallès.
9. Catàleg d'edificacions en sòl no urbanitzable susceptibles de rehabilitació del municipi de Llinars del Vallès.
10. Agenda i avaluació econòmica i financera.
11. Informe de sostenibilitat econòmica.
12. Estudi d'inundabilitat.
Document comprensiu del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

Notícies

 • 4 de febrer de 2021 Recollida de residus i neteja viària Recollida de voluminosos

  Des del dia 1 de febrer, l'Ajuntament ha començat a prestar el servei de recollida d’escombraries i neteja viària amb l’empresa GBI Grup, guanyadora del concurs. 

  Properament s'aniran incorporant novetats i millores al servei, augmentant els dies del servei de neteja viària, amb la incorporació dels diumenges i festius, així com l'increment en la freqüència de recollida de voluminosos*. 

  *Nou telèfon del servei de recollida de voluminosos: 93 776 35 66

 • 29 d'octubre de 2020 Autorització per a la realització d’activitats amb risc d’incendi forestal i comunicació de crema Autorització per a la realització d’activitats amb risc d’incendi forestal i comunicació de crema

  Des de la Generalitat de Catalunya s’ha posat en marxa una nova via de tramitació telemàtica d’activitats de crema de restes vegetals.

 • 15 d'octubre de 2020 Modificació en la circulació del carrer Ramon i Cajal Modificació en la circulació del carrer Ramon i Cajal

  Des d'avui, el carrer Ramon i Cajal, entre els carrers Jacint Verdaguer i Pere Bonastre, passa a ser d'un únic sentit, tal com s'indica al plànol adjunt.

Darrera actualització: 05.11.2020 | 10:17