Integritat Institucional

Codi de Conducta

El Reglament Orgànic Municipal, aprovat en el Ple de data 22 de desembre de 2005 i publicat íntegrament en el BOP del 10 de març de 2006, conté els drets i deures així com la responsabilitat dels membres del Consistori que podeu consultar en el document Codi de conducta:


 

Declaració Institucional del compromís de lluita contra el frau

El Ple de l'Ajuntament de Llinars del Vallès del dia 2 de maig de 2022 va aprovar per unanimitat la: